Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Báo chí - Truyền thông

Thông báo

Khai giảng khóa học “Người dẫn Chương trình Ngôi sao nhí” năm 2020

22-07-2020

Trung tâm Tư vấn & Đào tạo Báo chí – Truyền thông, trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II tiếp tục tổ chức đào tạo lớp “Người dẫn chương trình Ngôi sao nhí” năm 2020 cho các bé có yêu thích, đam mê nghề dẫn chương trình truyền hình MC.

Xem thêm

Văn bản - Biểu mẫu

Biểu mẫu

09-09-2020