Học tiếng Anh qua hoạt động ngoại khoá

Với phương châm “Học là trải nghiệm với thực tiễn”, ngày 14/11/2020, Tổ Tiếng Anh thuộc Khoa Khoa học Cơ bản đã tổ chức buổi học ngoại khóa cho sinh viên lớp 20CĐBC1 tại Tiền Giang. 

Xuyên suốt hành trình, Thầy Phạm Đức Minh, giảng viên Anh văn của lớp đã tổ chức cho sinh viên thảo luận nhóm bằng tiếng Anh về chủ đề du lịch và khám phá văn hoá bản địa, khuyến khích sinh viên trình bày bằng tiếng Anh. Các bài tập đều được thầy và trò cùng phân tích, sửa lỗi tiếng Anh trên suôt chuyến đi. 

Sinh viên còn tham gia các hoạt động tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương và trải nghiệm các hoạt động team building. Buổi ngoại khóa giúp các bạn tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh, kết nối các thành viên trong lớp lại với nhau. 

Phạm Đức Minh