Học phí đào tạo

Khóa học

(cấp Chứng chỉ)

Thời gian học

Học phí

Nghiệp vụ báo chí

02 tháng

3.500.000

Phát thanh viên - MC

03 tháng

4.000.000

Biên tập - Biên kịch

03 tháng

4.000.000

Quay phim chuyên nghiệp

03 tháng

5.000.000

Dựng phim và kỹ xảo truyền hình

03 tháng

5.000.000

Đạo diễn phim

06 tháng

12.000.000


 

Khóa học cấp tốc

(cấp Giấy chứng nhận)

Thời gian học

Học phí

Cơ chế phát ngôn và viết thông cáo báo chí

03 ngày

2.000.000

Phát thanh viên - MC

06 ngày

3.000.000

Nhiếp ảnh báo chí

06 ngày

3.000.000

Kỹ năng viết tin bài

06 ngày

3.000.000

Biên tập viên

06 ngày

3.000.000

Nghiệp vụ báo chí

10 ngày

3.500.000

Quay phim chuyên nghiệp

10 ngày

4.000.000

Dựng phim & kỹ xảo truyền hình

12 ngày

5.000.000

Kỹ thuật làm hình hiệu chương trình

12 ngày

5.000.000

Tạo hình và dựng hình với 3DS Max, Maya, Cinema 4D

12 ngày

5.000.000

Đạo diễn phim

03 tháng

12.000.000