Giới thiệu

Những thành tích nổi bật của Trường:

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II trong quá trình hoạt động đã có những đóng góp xứng đáng vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành phát thanh - truyền hình nói chung và Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng. Trong số hàng chục ngàn học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp của Trường, nhiều người đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, nắm giữ các vị trí chủ chốt tại các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương, nhiều người đã trở thành những cây bút có tên tuổi trong đội ngũ những người làm báo ở khu vực phía Nam; trở thành những chuyên gia kỹ thuật giỏi, đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành phát thanh - truyền hình nói riêng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước nói chung. Trường đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu, giấy khen, bằng khen của các cấp trao tặng:

·     Huân chương Lao động hạng 1 (năm 2014)

·     Huân chương Lao động hạng 2 (năm 2009)

·     Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2004)

·     Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 1998)

·     Bằng khen của Tổng Giám đốc Đài TNVN (năm 2005, 2009, 2010)

·     Cờ thi đua của Đài TNVN (năm 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014)