Thông báo đăng ký môn học và tham gia học trực tuyến học kỳ 1, năm học 2021 - 2022

Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II thông báo đến sinh viên về việc đăng ký môn học và thời gian học tập trực tuyến học kỳ 1, năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

I. Đăng ký môn học của học kỳ 1, năm học 2021 - 2022:

1. Hướng dẫn đăng ký môn học:

- Ngày 27/8/2021, sinh viên các lớp khóa 2020 tham gia buổi hướng dẫn trực tuyến đăng ký môn học, theo lịch sau:

+ 08g00 - 09g30: Lớp 20CĐBC1 và 20CĐBC2, link lớp tập huấn https://meet.google.com/upd-wekg-zsz

+ 10g00 - 11g30: Lớp 20CĐTT (MSSV từ 2010060001 đến 2010060100), link lớp tập huấn https://meet.google.com/zaj-jbhs-nkg

+ 13g30 - 15g00: Lớp 20CĐTT (MSSV từ 2010060101 đến 2010060150) và 20CĐPR, link lớp tập huấn https://meet.google.com/rpk-wscj-wvu

+ 15g30 - 17g00: Lớp 20CĐQP, 20CĐĐH, 20CĐKT, link lớp tập huấn https://meet.google.com/jcn-pnex-dhc

2. Đăng ký môn học:

Sinh viên các lớp khóa 2020 trở về trước đăng ký môn học và lớp môn học từ 17g00, ngày 27/8/2021 đến 17g00, ngày 31/8/2021 theo link các ngành đào tạo:

- Báo chí: https://forms.gle/zRTXbLovdwtD43rS9

- Quan hệ công chúng: https://forms.gle/K9WQY8g5V4swLn3eA

- Truyền thông đa phương tiện: https://forms.gle/wv52AqeuyVVGbXpu7

- Quay phim: https://forms.gle/kcCLD3s1a7TQ4jeu7

- Thiết kế đồ họa: https://forms.gle/YFtehu3oNpgcEJeu9

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: https://forms.gle/yEuq69EbyEBFPEHY6

II. Thời gian học tập trực tuyến:

- Ngày 02/9/2021 phòng Quản lý Đào tạo sẽ công bố Thời khóa biểu học tập trực tuyến các môn học còn lại của học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 và các môn của học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 trên website tại địa chỉ www.vov.edu.vn.

- Ngày 03 - 05/9/2021: Sinh viên tham gia vào các nhóm lớp môn học đã được thông báo trong Thời khóa biểu.

- Ngày 06/9/2021: Sinh viên Khóa 2020 học tập theo Thời khóa biểu.

- Ngày 13/9/2021: Sinh viên Khóa 2021 học tập theo Thời khóa biểu.

III. Thời Khóa biểu học tập trực tiếp tại Trường sẽ được thông báo trên website tại địa chỉ www.vov.edu.vn, sau khi Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch Covid19 và UBND Thành phố cho phép các cơ sở giáo dục hoạt động trở lại.

Lưu ý:

- Sinh viên thắc mắc về việc đăng ký môn học, vui lòng liên hệ phòng Quản lý Đào tạo:

+ Khóa 2020: gửi về email huynhngocsang@vov.edu.vn hoặc điện thoại 0357 013 992 (anh Huỳnh Ngọc Sáng).

+ Khóa 2019 trở về trước: gửi về email dothithuong@vov.edu.vn hoặc điện thoại 0942 942 761 (cô Đỗ Thị Thương)

- Sinh viên nộp học phí học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 theo thông báo của phòng Kế hoạch - Tài chính.