Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II tổ chức kiến giảng

Ngày 24/02/2021, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II tổ chức hoạt động kiến giảng cho các giảng viên cơ hữu của nhà trường giảng dạy các môn mới tại các khoa trong trường. Hội đồng kiến giảng bao gồm đại diện Ban Giám hiệu, các Phòng, Khoa liên quan của nhà trường và khách mời là các chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung môn học kiến giảng.

Thầy Nguyễn Hồng Hải – Hiệu trưởng nhà trường cùng thành viên Hội đồng kiến giảng 1

Học kỳ II năm học 2020-2021, Trường tổ chức 4 Hội đồng kiến giảng cho giảng viên giảng dạy các môn: Pháp luật, Truyền thông  xã hội, PR nội bộ và cộng đồng, Thực hành sản xuất chương trình phát thanh và Thực hành sản xuất chương trình truyền hình. Trước đó, đầu học kỳ I năm học 2020-2021, nhà trường cũng đã tổ chức 2 Hội đồng kiến giảng cho giảng viên giảng dạy các môn Giáo dục thể chất, Thiết kế quảng cáo sự kiện và Dàn trang báo điện tử.

Thành viên Hội đồng kiến giảng 2

 Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, bên cạnh việc tuân thủ các qui định về phòng chống dịch, nhà trường vẫn duy trì hoạt động thường niên này vào đầu mỗi học kỳ, nhằm thực hiện tốt kế hoạch đào tạo năm học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; rà soát nghiệp vụ và tinh thần thái độ giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Bên cạnh các giảng viên có năng lực chuyên môn và phương pháp sư phạm vững vàng, vẫn còn một vài giảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà trường, cần phải nghiên cứu thêm.

Song song với hoạt động kiến giảng, nhà trường cũng đã tiến hành triển khai 26 lớp môn học với thời lượng tổ chức online 70%, 30% còn lại dành cho học tập trung để củng cố lại kiến thức cho sinh viên trước khi bước vào thực hành đối với các môn có thực hành.

Toàn cảnh buổi kiến giảng của giảng viên khoa Báo chí & Truyền thông

Tin: Khoa BC&TT

Ảnh: Kim Kha