TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH II THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC:"ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY"

 Ngày 17/4/2021, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II đã tham dự Hội thảo khoa học "Đổi mới đào tạo báo chí và truyền thông trong bối cảnh hiện nay" do Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Hội thảo tập hợp 33 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà báo từ các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước đến các cơ quan báo chí, đơn vị tuyển dụng trong lĩnh vực báo chí và truyền thông.

ThS. Nguyễn Thị Diễm Phương báo cáo tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II - một trong những đơn vị liên kết đào tạo với trường Đại học khoa học, Đại học Huế, đã đóng góp 2 tham luận: Tham luận: "Nâng cao chất lượng lớp liên kết đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành báo chí tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II" của ThS. Nguyễn Thị Diễm Phương - Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo; và tham luận: "Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp tại các câu lạc bộ của sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II trong bối cảnh mới" của ThS. Nguyễn Thị Mai Thu - Phó Trưởng Khoa, Phụ trách khoa Báo chí & Truyền thông Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II. Các báo cáo đã góp phần cùng Hội thảo trao đổi, bàn luận, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về những vấn đề về giảng dạy và đổi mới công  báo chí, truyền thông hiện nay; đồng thời mở ra góc nhìn về những yêu cầu cần đổi mới để tạo ra giá trị thương hiệu của mỗi cơ sở đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, đơn vị tuyển dụng cũng như nhu cầu xã hội  trong bối cảnh mới.

Đoàn đại biểu trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II tham dự hội thảo chụp hình lưu niệm với BCN Khoa BC&TT của Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế

  Qua hội thảo, đại diện Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II cũng đã có buổi gặp gỡ trao đổi cụ thể với Khoa Báo chí - Truyền thông Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế về những giải pháp cụ thể cho việc nâng cao chất lượng liên kết đào tạo giữa hai trường trong thời gian tới.

                                                                                               Tin: Khoa BC&TT