VOV College: Học là trải nghiệm với thực tiễn!

Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II là một trong những ngôi Trường đào tạo phóng viên, biên tập, kỹ thuật viên, quay phim … có uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Với phương châm đào tạo “Học là trải nghiệm với thực tiễn”, sinh viên khi tham gia học các môn chuyên ngành đều phải tác nghiệp để thực hiện các sản phẩm thực tế.

Video clip sau là một trong rất nhiều sản phẩm kết thúc môn học do Sinh viên của VOV College thực hiện. Sản phẩm được giảng viên hướng dẫn đánh giá đạt 9 điểm.

Thực hiện: Nguyễn Điền - Hồng Ân - H Liên Mlô - Anh Sang - Quang Thắng

Lớp: 21CĐBC (ngành Báo chí)

Môn: Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình

GVHD: ThS. Nguyễn Lâm Viên